تو ماشین اثبات باورهایت هستی

آینده ی شما همان باوری است که الان دارید.  باور نمی کنید! می توانم این را به سادگی برایتان اثبات کنم.

 

مثال واضحی که برای اثبات گفته ام دارم خود شما هستید شما الان کسی هستید که چند سال قبل تصورآن را داشته اید اگر آدم بدبین،ضعیف،... هستند،دلیلش را در بیرون از خود نجویید ،دلیلش خودتان هستید.

حتما می گویید چطور ممکن است؟خوب ساده است،دلیلش باور و احساس باطنی خودتان استفو اگر فردی خوش بین ،توانا و موفق هستید این هم ریشه در باورهای گذشته شما دارد.

به زبان ساده تر آنچه که اکنون هستید را با باورهای گذشته شما دارد.

کائنات در تلاش است که فکر،باور و احساسات شما را به واقعیت تبدیل کند.

حال بیایید با خودمان صادق باشیم،الان باور درونی تان در مورد خودتان،آیندتان و کارهایی که انجام می دهید چیست؟

آیا باورهایی که اکنون دارید شما را به جایی که واقعا دوست دارید خواهند رساند؟

اگر آری،باید بگوییم که شما فردی موفق و خوشبخت هستید و پیشنهاد می کنم که با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری جلو روید،اگر نه،اصلا نگران نباشید خبر خوب این است که شما این فرصت را دارید که با تغییر در خود،آیندتان را همین الان به آنچه که دوست دارید تبدیل کنید.

فکر کنم الان همگی شما عزیزان با من موافق هستید که:

آینده ما همان فکری است که الان داریم.

بالا