درباره سایت

درباره سایت امیرشاهی

درباره سایت:

این سایت کار خود را در اسفند ماه 95 به منظور ارتقای سطح ریاضی دانش آموزان ، دانشجویان و استفاده اساتید و همکاران محترم آغاز کرده است. امید است بوسیله این مجرا توانسته باشیم ارتباط خوبی با همه این عزیزان برقرار کرده و پاسخ خوبی به نیاز آنها در این زمینه بدهیم.

هدف ایجاد سایت برگزاری آزمون های آنلاین به صورت استاندارد، هدفمند و یکپارچه است.

از علل برگزاری آزمون آنلاین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حذف اتلاف وقت دانش آموزان
  • هدفمند و یکپارچه کردن برنامه آزمونی برای هر مقطع و هر سطح مشخص
  • ایجاد امکان برای استفاده دانش آموزان در هر نقطه از ایران
بالا