درباره دکتر امیر شاهی

امیر شاهی دانش آموخته دانشگاه های صنعتی شریف و تبریز می باشد و جزو نفرات برتر کنکور و المپیاد ریاضی می باشند.

ایشان فعالیت های خود را در زمینه تدریس ریاضی از سال 84 شروع و با تالیف جزوات مبحثی و کتاب های تمرین با پاسخنامه های تشریحی ، سبک جدیدی در آموزش ریاضی  ابداع نموده اند.

سخن استاد

با توجه به علاقه ذاتی که به علم ریاضیات داشتم، همواره این آرزو را در سر می پروراندم که روزی بتوانم این علاقه را در زمینه ارتقای سطح ریاضی دانش آموزان و دانشجویان عزیز استفاده کنم و با روش های خاصی که طی این سالیان بدست آوردم مجرایی را فراهم کنم تا علاقه مندان به ریاضی بتوانند پاسخ سوالات خود را به بهترین صورت در آن بیابند.

ریاضیات علمی مفهومی بوده و هم تدریس و هم یادگیری این علم تکنیک های خاص خود را می طلبد و بر این باورم که تدریس تک بعدی، توان پاسخ به این نیاز را ندارد.

آزمون های دقیق و منظم دوره ای نقش بسزایی در تفهیم و تثبیت مطالب تدریس شده، ایفا می کند که هدف اصلی این سایت می باشد.

بالا